Företagsinvest

Bolån står för den större delen av våra skulder. Det är ganska naturligt eftersom bostäder kostar så mycket mer jämfört med till exempel bilar och andra prylar. För många upplevs bolånet som något naturligt. Ett bolån har man inte sällan livet ut.

Fördelar med bolån

Ett bolån gör det möjligt att köpa den bostad man vill ha. Det är nog få som överhuvudtaget överväger möjligheten att köpa bostaden kontant. För de flesta är det omöjligt. Dessutom blir det statistiskt sett en mycket bättre affär att belåna bostaden istället för att betala den med sparpengar, i alla fall på sikt.

Ett bolån gör det möjligt att välja en bostad som lever upp till dina behov. Man flyttar inte så ofta och det är självklart viktigt att man trivs. Med ett bolån får du flexibilitet att välja var du ska bo och vilken standard din bostad ska ha. Om du ska betala en större del av bostaden med sparade pengar är risken stor att du kommer ha färre valmöjligheter.