Företagsinvest

Lediga jobb för läkare

Efterfrågan på läkare i Sverige är stor och det finns gott om lediga jobb för läkare inom både den offentliga och den privata sektorn. Många landsting och regioner rapporterar om brist på allmänläkare, specialister och ST-läkare. Primärvård Inom primärvården finns det för närvarande flest lediga jobb för läkare. Många vårdcentraler…