Företagsinvest

Lediga jobb för läkare

Lediga jobb för läkare

Efterfrågan på läkare i Sverige är stor och det finns gott om lediga jobb för läkare inom både den offentliga och den privata sektorn. Många landsting och regioner rapporterar om brist på allmänläkare, specialister och ST-läkare.

Primärvård

Inom primärvården finns det för närvarande flest lediga jobb för läkare. Många vårdcentraler söker erfarna specialister i allmänmedicin eller nyutbildade ST-läkare. Eftersom en stor del av Sveriges befolkning saknar fast läkarkontakt finns här ett stort rekryteringsbehov.

Akutsjukvård

Även inom akutsjukvården, på sjukhus och akutmottagningar, råder det brist på flera specialiteter. Framför allt söks läkare med specialistkompetens inom områden som kirurgi, anestesi, internmedicin och barnmedicin. ST-tjänster inom dessa områden finns också att söka på många håll.

Psykiatri

Inom den psykiatriska vården råder det stor brist på psykiatriker och barn- och ungdomspsykiatriker. Många kliniker och mottagningar söker både specialister och ST-läkare. Efterfrågan på läkare med psykiatrisk kompetens väntas öka ytterligare framöver.

Privat sektor

Även den privata vårdsektorn expanderar och har ett stort behov av läkare inom många specialiteter. Privata vårdgivare lockar ofta med konkurrenskraftiga löner och andra förmåner. Många erbjuder också möjligheter till delade tjänster mellan privat och offentlig sektor.

Glesbygd

I glesbygdsområden är bristen på läkare särskilt stor. Många mindre hälsocentraler och sjukhus på landsbygden söker flera olika läkarkategorier. Här finns ofta möjlighet till bra lönevillkor, subventionerad bostad och andra förmåner för att locka personal.

Framtidsutsikter

Prognosen pekar mot att efterfrågan på läkare kommer att vara fortsatt hög. Befolkningsökning, en åldrande befolkning och ökade vårdbehov innebär sannolikt att det även framöver kommer att finnas gott om lediga jobb för läkare i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *