Företagsinvest

Avkastning i räntefonder

Avkastning i räntefonder

Om du vill sänka risken i din sparportfölj kan du skaffa räntefonder. Det är en sparform med relativt låg avkastning jämfört med aktier. Samtidigt varierar avkastningen ganska mycket mellan olika räntefonder.

Löpande avkastning

Det som är mest uppenbart när det gäller avkastning i räntefonder är den så kallade löpande avkastningen. På engelska kallas den för running yield. Ett mer vardagligt uttryck kan vara årsränta. Den löpande avkastningen är vilken ränta som fonden har på ett år. Den löpande avkastningen kan anges med eller utan avgifter. Hur hög denna avkastningen är i olika räntefonder beror bland annat på hur marknadsräntorna är. Vilken ränta som olika räntepapper har beror också på vilken risk de har. Statsobligationer från Sverige och från Grekland har till exempel olika ränta eftersom risken bedöms som olika. På motsvarande sätt brukar räntan vara högre i Svenska bostadsobligationer jämfört med räntebärande papper som ges ut av stat eller kommun. Högre risk innebär högre avkastning, allt annat lika.

Värdet på fonden påverkas av ränterörelser

Det är inte bara själva räntan som påverkar hur mycket pengar du tjänar på räntefonder. Värdet på en räntefond sjunker om räntorna stiger. Ifall räntorna sjunker stiger istället värdet på fonden. Detta omvända förhållande har att göra med att värdet på värdepapperna på andrahandsmarknaden måste anpassa sig efter de nya villkoren på marknaden. Om man helt plötsligt kan köpa nyutgivna räntepapper och få en högre ränta än på de värdepapper som redan finns ute måste de existerande pappren sjunka i värde så att avkastningen i förhållande till priset blir densamma. Detta regleras automatiskt av marknaden genom utbud och efterfrågan.

Vad innebär detta? Om du har räntefonder med kort löptid spelar det inte så stor roll. Värdet på fonden påverkas knappt av stigande eller sjunkande ränta. Om du däremot har lång löptid (obligationer) kommer värdet att påverkas en hel del om eller när räntan stiger eller sjunker. Om räntan ligger på en ganska hög nivå och du tror på fallande räntor kan det finnas goda chanser att få fin avkastning på obligationer. Det går faktiskt också att få OK avkastning på obligationer även om räntan är medelmåttig och då den klättrar uppåt sakta. Orsaken är att den högre räntan efter ett tag kompenserar för värdeförlusten.

Avkastning genom förbättrad kreditvärdighet

Kreditvärdigheten för länder ändras inte så ofta men i företag är det en färskvara. Värdet på företagsobligationer påverkas av hur kreditvärdigheten i företagen ändras. Om du har företagsobligationer och kreditvärdigheten förbättras innebär det att riskpremien minskar. Det blir samma effekt på dina fonder som när räntan sjunker. Värdet på dina räntefonder stiger alltså.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *